ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Micle Cleanmo

หมายเลขโทรศัพท์ : +86 1987546789

WhatsApp : +861987546789

Free call
ผลิตภัณฑ์
นิยามดาวเทียม
เคเบิลแบบดิจิทัล
กล่องรับสัญญาณ DVB-T2
ตัวรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล DVB-C
ตัวรับตัวรับสัญญาณภาคพื้นดินแบบดิจิตอล DVB-T2
ตัวรับสัญญาณดิจิตอล ATSC
ตัวรับสัญญาณดิจิตอลคอมโบ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DVB-S
IPTV + DVB-S2
กล่องรับสัญญาณ IPTV จีน
กล่องรับสัญญาณ ISDB-T
กล่องรับสัญญาณ DVB-S2
กล่องรับสัญญาณ HD IPTV
dvbhdreceiver.com
944854678@qq.com
+861987546789
41245245
324532452354
1111
212121
212121212
1212121212
+86 1987546789